tips

Niet tevreden over je aankoop en je komt er niet uit met de eigenaar? Schakel een mediator in

Een mediator helpt bij conflictbemiddeling tussen twee of meerdere partijen. Wanneer dus verschillende partijen een geschil met elkaar hebben, probeert de mediator toch in gesprek te gaan om zo tot een oplossing te komen. Een mediator is onafhankelijk en professioneel, ze is dan ook onpartijdig en neemt dus geen standpunt in, zoals een advocaat dat bijvoorbeeld wel doet. Een mediator gaat het probleem niet zelf oplossen, maar probeert door middel van gesprekken de twee partijen te stimuleren om tot een oplossing te komen. Vaak worden door deze aanpak grote juridische geschillen op een effectieve wijze opgelost. Maar wanneer is het een moment om een mediator in te schakelen? En waarvoor kun je een mediator allemaal inschakelen?

Conflictbemiddeling

De meest voorkomende conflictbemiddeling is bij scheiding. Het komt vaak voor dat partners met ruzie uit elkaar gaan en dat dit zo ver oploopt dat er geen gesprek meer mogelijk is. Helemaal als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk om dit goed te regelen en kan een onafhankelijke partij zeker helpen. Door in gesprek te gaan met de mediator kunnen er alsnog goed afspraken gemaakt worden over onder andere de kinderen, alimentatie en bezittingen.

Conflictbemiddeling is niet sommige gevallen niet alleen nodig in de privésfeer, mediation kan ook nodig zijn op de werkvloer. Dit kan dan tussen werknemer en werkgever zijn en noem je een arbeidsconflict. Ook hierbij is het noodzakelijk om het conflict op te lossen en als de partijen er samen niet meer uitkomen, is een onafhankelijke partij van belang. Bovendien kan er ook sprake zijn van een conflict tussen twee bedrijven, denk hierbij aan openstaande facturen die niet betaald zijn. Hierbij zie je vaak dat er meerder personen per partij bij betrokken zijn. Hierdoor zijn er veel verschillende ideeën en meningen, waardoor het komen tot een oplossing moeilijker wordt. Ook hiervoor kan een mediator worden ingeschakeld. Door met iedereen in gesprek te gaan krijgt hij/zij overzicht van een probleem en kunnen de partijen tot een oplossing komen.

Verder kunnen kleinere conflicten ook mediation nodig hebben. Een voorbeeld hiervan zijn burenruzies, dit kan escaleren en jarenlang duren. De partijen worden ten slotte telkens met elkaar geconfronteerd doordat ze bij elkaar in de buurt wonen. De buren laten zich vaak leiden door emoties, die hoog kunnen oplopen. Deze emoties spelen bij een mediator geen rol en hij/zij kan daardoor tot een objectieve oplossing komen.

Daarnaast kan er natuurlijk ook sprake zijn van een conflict als jij ergens kleding of andere producten hebt besteld en niet tevreden bent over de producten. Niet alle webshops hebben de klantenservice en hun retourbeleid even goed geregeld. Als dit escaleert en de emoties hoog oplopen kan dit uit de hand lopen. Om er dan samen met de andere partij uit te komen, is het mogelijk om een mediator in te schakelen.

Wat zijn de voordelen?

Een mediator kan dus bij veel verschillende conflicten helpen, maar waarom zou je een mediator inschakelen? Wat zijn de voordelen? Ten eerste is een mediator objectief en professioneel. Zoals eerder aangegeven zal een mediator zich niet laten leiden door emoties. De mediator kiest overigens ook geen partij en neemt ook geen standpunt in. De gesprekken die beide partijen met de mediator voert zijn vertrouwelijk en zullen dus niet worden gedeeld. Bovendien is het inschakelen van een mediator vrijwillig. Hierdoor zitten beide partijen nergens aan verbonden en kunnen ze doen wat goed voelt. Dit is het belangrijkste verschil met een gerechtelijke procedure, waarbij je wel betrokken kan worden zonder dat je daar een keuze in hebt. Deze vrijwilligheid zorgt er dan ook voor dat beide partijen tot een oplossing willen komen, ze hebben er ten slotte samen voor gekozen. Een mediator zal geen oplossing uitspreken, maar juist stimuleren dat de partijen samen tot een oplossing komen. Hierdoor hebben beide partijen meer te zeggen over de uitkomst en wordt dit niet voor hen besloten, zoals bij een gerechtelijke procedure.

Wat zijn de kosten?

Aan deze voordelen is natuurlijk ook een prijs aan verbonden, oftewel wat kost een mediator? Dit verschilt erg per mediator. Dit komt doordat de meeste mediators met een uurtarief werken en deze mogen zij zelf bepalen. Vervolgens hangen de kosten natuurlijk ook af van het traject. Oftewel hoeveel uur besteed de mediator aan het conflict? Dit verschilt natuurlijk ook weer per conflict en kun je ook niet van tevoren bepalen. Het ene conflict zal erg snel worden opgelost en het andere conflict kan veel langer in beslag nemen. Overduidelijk zal een ingewikkeld conflict meer tijd in beslag nemen dan een simpeler conflict en dus ook meer kosten. De kosten verschillen dus per conflict. De kosten voor een scheidingsmediator zullen exclusief btw rond de 150 euro per uur liggen. Bij een arbeidsconflict zal het totale bedrag uitkomen tussen 1000 en 5000 euro, ook weer afhankelijk van de duur van het traject. Sommige werknemers hebben voor dit soort situaties een verzekering afgesloten, waardoor een gedeelte van het bedrag wordt vergoed. Dit is belangrijk om van tevoren te checken. Tot slot worden de kosten van de mediation meestal gedeeld tussen de partijen. Er is ten slotte gezamenlijk voor de mediation gekozen en dit was een vrijwillige keuze.

Kortom, een mediator is inzetbaar om te bemiddelen bij verschillende conflicten. Het is een onafhankelijke, professionele en onpartijdige partij. De gesprekken die je voert met de mediator zijn vertrouwelijk en de kosten voor een mediator variëren erg per mediator, maar ook per conflict.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *