tips

Heeft Bitcoin de wereld veranderd?

Iedereen die financieel of technologisch nieuws volgt, is al bekend met Invest in Bitcoin. Satoshi Nakamoto bracht deze digitale munt in 2009 op de markt, als een gedecentraliseerd netwerk voor het uitwisselen van waarde. Satoshi wilde met deze cryptomunt de macht overnemen van grote banken en banken en deze in handen leggen van gewone mensen.

Tal van deskundigen hebben de blockchain, de onderliggende technologie van deze digitale munt, revolutionair genoemd. Dat komt omdat het een openbaar, gedistribueerd grootboek heeft gecreëerd met details van alle transacties. Deze technologie maakt een bijna kosteloze, onmiddellijke overmaking van geld naar alle delen van de wereld mogelijk. Sommige deskundigen beweren dat de uitvinding van de blockchain vergelijkbaar is met het internet of pc’s.

Maar sinds de introductie van Bitcoin zijn er ook andere digitale munteenheden opgekomen. Ook hebben mensen en overheidsinstanties de Bitcoin verschillend ontvangen. Zo heeft China de Bitcoin verboden en een digitale Yuan ingevoerd. De Chinese burgers kunnen deze virtuele valuta nu bij de Yuan Pay Group binnen de wet verhandelen. Dit heeft sommige mensen er echter niet van weerhouden om Bitcoin te verhandelen. Vandaag kunnen mensen deze belangrijke virtuele valuta inwisselen op verschillende cryptobeurzen. Bitcoin blijft dus gedijen, zelfs in landen waar regeringen het gebruik ervan verboden hebben.

Bitcoin verandert het beeld dat mensen van geld hebben

Veel mensen hebben geloofd dat liefde voor geld het meeste kwaad in de wereld veroorzaakt. Geld heeft echter ook een vitale rol gespeeld in de vooruitgang en ontwikkeling van de menselijke geschiedenis. Contant geld is van essentieel belang geweest voor de mensheid, van zeeschelpen tot gouden munten en het eerste fiatgeld.

Hoewel geld verschillende vormen heeft aangenomen, zijn deskundigen van mening dat het verstrijken van de tijd het ultieme ruilmiddel is. Daarom gaat het eeuwig voorbij zonder terug te keren naar het laatste moment. Mensen spenderen voortdurend tijd, en die tijd verstrijkt steeds en is onmiskenbaar eindig.

Mensen werken elke dag om geld te verdienen met hun tijd en inspanningen. Het te gelde maken van tijd en moeite is een betalende hobby of baan. En dat is wat salaris of loon vertegenwoordigt. Het betekent dat uw tijd geld kost.

In tegenstelling tot fiatgeld beschermt Bitcoin de tijd van zijn houders. Het is een middel om waarde te transporteren, onmogelijk voor de overheid om in beslag te nemen. Het is ook censuurbestendig, verhandelbaar, vloeibaar, en wereldwijd transporteerbaar gedurende de dag en de nacht. Het gebruik van Bitcoin kent dus geen pauzes. Idealiter heeft deze digitale munt de manier waarop mensen geld zien, veranderd. U hoeft niet langer rekening te houden met banken, overheden en andere entiteiten als u Bitcoin gebruikt of bezit.

Bitcoin heeft de manier veranderd waarop mensen beleggen

Blockchain en Bitcoin hebben een nieuwe industrie geïntroduceerd. Deze technologieën hebben de manier waarop mensen investeren veranderd, met grote bedrijven die in deze virtuele valuta investeren. Idealiter hoeft u niet te investeren in onroerend goed en andere conventionele investeringen om geld te verdienen.

De meeste mensen denken dat activa die rente opleveren de beste investeringen zijn. Bitcoin vertegenwoordigt echter een nieuwe activaklasse die geen dividend uitkeert. Als u Bitcoins koopt en bijhoudt, garanderen ze niet dat u aan het eind van elk jaar rente zult ontvangen. De enige manier om uw Bitcoins te verzilveren is door ze te verkopen.

Techgiganten als Square en PayPal zien Bitcoin als een potentieel alomtegenwoordig betaalmiddel van de toekomst. Zij geloven dat Bitcoin de toekomst van de wereld aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. En aangezien deze techgiganten Bitcoin beter begrijpen dan een doorsnee persoon, heeft het wellicht meer in petto voor de wereld dan de meeste mensen denken.

Slotopmerkingen

Bitcoin heeft zijn impact al op de wereld laten voelen, nu veel bedrijven en handelaars het accepteren als een valuta en activa. Sommige overheden hebben deze virtuele valuta verboden omdat zij ze als een bedreiging voor hun fiatgeld zien. Sommige landen, zoals El Salvador, hebben Bitcoin echter geaccepteerd als actief en als geld. Hoewel Bitcoin juridische, economische, sociale en technische problemen kan blijven oproepen, heeft het de test van vertrouwen, technologie en tijd doorstaan. En dit verklaart de toenemende acceptatie en populariteit ervan wereldwijd. Tegenwoordig kijken sommige mensen anders tegen geld aan door de manier waarop Bitcoin werkt. En deze trend zal zich wellicht voortzetten naarmate meer mensen deze virtuele valuta accepteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *